Centrum voor Verantwoord Spelen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Centrum voor Verantwoord Spelen stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.