Casino academy

Algemene informatie cursussen voor online casino’s

Het Centrum voor Verantwoord Spelen is in 2014 opgericht met als doel een constructieve bijdrage te leveren aan een veilig en verantwoord aanbod van kansspelen in Nederland. Behouden van de recreatieve speler en het voorkomen van gokproblematiek zijn hierbij een belangrijk onderdelen.

Vanuit de wetgeving is elke aanbieder van kansspelen op de Nederlandse verplicht personeel te trainen in het herkennen van verslavingsproblematiek. Onze jarenlange ervaring en nauwe samenwerking met erkende instellingen op het gebied van verslavingszorg en ervaringsdeskundigen maakt dat wij voor elke organisatie een oplossing kunnen bieden voor het trainen van personeel.

Ons cursusaanbod bestaat uit de verplichte basiscursus verslavingspreventie plus de verplichte aanvullende cursus verslavingspreventie voor aangewezen personen die in contact staan met spelers, analisten van spelgedrag en hun leidinggevenden.

Onze cursussen zijn zo ontworpen dat ze op zichzelf staand afgenomen kunnen worden, maar passen ook perfect in een op maat gemaakt leerpad voor casinomedewerkers.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op!

Wettelijke eisen voor cursussen verslavingspreventie

 

Aan het verzorgen van cursussen in het kader van verslavingspreventie worden vanuit de beleidsregels Verantwoord Spelen bepaalde eisen gesteld.

Het Centrum voor Verantwoord Spelen B.V. voldoet aan de gestelde eisen dankzij de intensieve samenwerking met Ready for Change B.V. 

Op deze pagina treft u informatie aan over deze eisen en hoe het Centrum voor Verantwoord Spelen hieraan voldoet.

Voor meer informatie over de cursussen en/of aanmelden deelnemers: academy@centrumvoorverantwoordspelen.nl

Mw. Y. Jansma, trainer, voldoet aan de deskundigheidseisen die gesteld zijn in artikel 3.1.6 van de beleidsregels Verantwoord Spelen. Deze deskundigheid blijkt uit de volgende documenten:

 • Curriculum Vitae Yvon Jansma;
 • Samenwerkingsovereenkomst Centrum voor Verantwoord Spelen en Ready for Change;
 • Opdracht voor werkzaamheden, uit te voeren door Y. Jansma voor Ready for Change.

Ready for Change B.V. is een erkende GGZ-instelling voor ambulante verslavingszorg in Rotterdam.

Alle cursussen worden verzorgd door het Centrum voor Verantwoord Spelen B.V., door trainer mw. Y. Jansma en met inzet van gekwalificeerde ervaringsdeskundigen en trainingsacteurs.

De inhoud van de cursussen verslavingspreventie zijn altijd actueel en opgesteld volgens de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten over verslavingspreventie en de behandeling van kansspelverslaving.

De basiscursus verslavingspreventie is verplicht gesteld voor personeel van een casino (zowel offline als online).

De basiscursus verslavingspreventie bestaat uit een e-learning. De kennis wordt gedurende de e-learning getoetst middels relevante vragen.

De basiscursus voor kansspelproblematiek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De wet- en regelgeving die verband houdt met kansspelen;
 • Kansspelverslaving, de negatieve gevolgen van kansspelverslaving en de gedragskenmerken van kansspelverslaafden;
 • De elementen van de door de aanbieder georganiseerde kansspelen die deze kansspelen verslavingsgevoelig maken;
 • De signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hoe deze signalen kunnen worden herkend;
 • De interventies die het casino kan aanbieden, passend bij signalen van risicovol of problematisch speelgedrag;
 • De maatregelen die kunnen worden geboden middels verslavingszorg of met zelfhulp.

De aanvullende cursus verslavingspreventie is verplicht voor de volgende medewerkers die in direct contact staan met gasten, belast zijn met analyses van spelgedrag en leidinggevenden.

Andere medewerkers zijn altijd welkom om de aanvullende cursus te volgen, echter is dit niet verplicht.

In de aanvullende cursus verslavingspreventie wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Inleiding in communicatie en gespreksvaardigheden;
 • Basisvaardigheden gespreksvoering;
 • Oefenen van communicatie en gespreksvaardigheden;
 • Oefenen van motiverende gesprekstechnieken gericht op het matigen van speelgedrag en in het bijzonder het speelgedrag van jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen;
 • Verdieping van kennis over signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hoe deze signalen kunnen worden herkend;
 • Kennis over welke interventiemaatregelen in welke gevallen gepast zijn, afhankelijk van welke signalen van risicovol of problematisch speelgedrag worden waargenomen;
 • Oefenen van het aanbieden en uitvoeren van een gepaste interventiemaatregel;
 • Verdieping van kennis over preventieve maatregelen die kunnen worden geboden door verslavingszorg, anonieme hulp of met zelfhulp;
 • Kennis over wanneer het gepast is om een speler door te geleiden naar verslavingszorg, anonieme hulp of zelfhulp.

De inhoud van de aanvullende cursus is afgestemd op de functie van de medewerker van het casino en diens rol en verantwoordelijkheden in relatie tot het verslavingspreventiebeleid.

Voor online casino’s zijn de onderdelen die te maken hebben met interventie en gesprekstechnieken toegespitst op de communicatiemiddelen die medewerkers tot hun beschikking hebben, zoals e-mail, telefoon en chat.

In de aanvullende trainingen maken wij voor het oefenen gebruik van een ervaren trainingsacteur. Een ervaringsdeskundige sluit aan om vragen te beantwoorden en ervaringsverhalen te delen. Wij zien dit als een waardevolle aanvulling op de wettelijke vereisten.

Zowel de basis- als de aanvullende cursus dient na 3 jaar te worden herhaald. Hierbij dient (voor zover van toepassing) in het bijzonder aandacht te worden besteed aan eventuele aanpassingen in het verslavingspreventiebeleid en de meest recente gevallen waarbij het verslavingspreventiebeleid van is toegepast.

Voor alle cursussen geldt dat als bewijsstuk een certificaat, dat de deelnemer de cursus met goed gevolg heeft afgerond, wordt afgegeven door het Centrum voor Verantwoord Spelen B.V.

De cursussen worden altijd na afloop schriftelijk/mondeling geëvalueerd met de verantwoordelijke functionaris.

Het Centrum voor Verantwoord Spelen organiseert regelmatig expertmeetings en seminars over uiteenlopende onderwerpen zoals preventie gokverslaving, regel- en wetgeving, zorgplicht, voorlichting en hulpverlening.

Over het Centrum voor Verantwoord Spelen

De missie van het Centrum voor Verantwoord Spelen is een structurele en constructieve bijdrage leveren aan een verantwoord, veilig en attractief kansspelaanbod in Nederland.  Wij werken reeds jaren samen met verschillende stakeholders, waaronder aanbieders van kansspelen, om onze doelen te bereiken.

casino-academy

Quotes

 • "Hoog verslavingsrisico is volgens mij een combinatie van low self esteem danwel troubled mind van het individu, in combinatie met persoonlijke verslavingsgevoeligheid en laagdrempeligheid van het spel."

  Fatima Moreira de Melo (Pokerspeelster)
  Fatima Moreira de Melo (Pokerspeelster) Lees alle quotes van Fatima Moreira de Melo
 • "Hoog verslavingsrisico is volgens mij een combinatie van low self esteem danwel troubled mind van het individu, in combinatie met persoonlijke verslavingsgevoeligheid en laagdrempeligheid van het spel."

  Rutger-Jan Hebben (Speel Verantwoord)
  Rutger-Jan Hebben (Speel Verantwoord) Lees alle quotes van Rutger-Jan Hebben
 • “Wij kunnen ons goed vinden in de huidige richting van het Centrum voor Verantwoord Spelen, met focus op preventie en vroegsignalering, en als verbindende schakel tussen politiek, kansspelindustrie en verslavingszorg.”

  Sanne Muijser (VAN)
  Sanne Muijser (VAN) Lees alle quotes van Sanne Muijser
 • “Idealiter zou de kansspelaanbieder direct naar jullie toekomen over hoe ze waarborgen voor verantwoord spelen beter kunnen inbouwen op hun website, en hoe ze zouden kunnen bijdragen aan betere toeleiding naar zorg.”

  Peter-Paul de Goeij (Lottovate)
  Peter-Paul de Goeij (Lottovate) Lees alle quotes van Peter-Paul de Goeij
 • "In een ideale wereld zou jullie Centrum overbodig zijn. Tot die tijd lijkt het mij zinvol en nuttig om snel en efficiënt probleemgevallen te leiden naar een verantwoorde en blijvende oplossing, zonder daarbij een vingertje te hoeven heffen."

  Willem van Oort (Gaming in Holland)
  Willem van Oort (Gaming in Holland) Lees alle quotes van Willem van Oort
 • "Heel belangrijk voor de goede behandeling van gokverslaving: gokverslaafden moeten absoluut niet samen in één ruimte met middelenverslaafden. Gokkers willen zich niet graag met drugs- of alcoholverslaafden afficheren, en gebeurt dit toch dan zal hij de hulp afzeggen."

  Gilbert Thomas (Psychiater)
  Gilbert Thomas (Psychiater) Lees alle quotes van Gilbert Thomas