Yvon Jansma over constructief samenwerken

Yvon Jansma, directeur bij het Centrum voor Verantwoord Spelen, zet zich al jaren in voor een veilig en verantwoord aanbod van kansspelen in Nederland. Met dit doel heeft zij het Centrum voor Verantwoord Spelen opgezet en hieraan toetst ze alles wat ze met en namens het Centrum doet. Daarbij is een eerlijk en open dialoog, zonder vooroordelen en veroordelen, het krachtigste middel.

De verbinding die zij hiermee weet te creëren tussen alle partijen, van belanghebbenden als de Ksa en de kansspelaanbieders tot verslavingszorg, affiliates en de media, zorgen voor een prettige samenwerking in een branche waar onbegrip kan heersen. En dat onbegrip, onderling maar ook van partijen die voorheen aan de zijlijn stonden, lijkt met de dag te groeien. Vandaag legt Yvon uit waarom het juist zo belangrijk is dat we elkaar nu eerlijk en open tegemoet blijven treden.

Samen voor de speler

“Jarenlang hebben we gewerkt aan de legalisering van online kansspelen. Velen had belang bij regulering. Toen de Wet Koa in 2019 eindelijk werd aangenomen in de Tweede Kamer kon er gewerkt gaan worden aan een gevarieerd en veilig aanbod van online kansspelen. De invoering van de wet op 1 april 2021 was een memorabel moment, al werd dat zeker overtroffen toen op 1 oktober 2021 eindelijk de eerste online aanbieders hun virtuele deuren voor de Nederlandse spelers mochten openen. Hier hadden we hard voor gewerkt.

In zo’n eerste periode is het altijd aftasten: wat werkt wel, wat moeten we veranderen? Waar moeten we op letten, wat doen we al goed? Ik merk bij de aanbieders een enorme drive om het goed te doen. Er wordt reclame gemaakt, ze bedenken promoties, en daarbij worden de grenzen zeker af en toe opgezocht. Een logisch leerproces, zeker zo net na het opstarten.

De samenwerking met de aanbieders verloopt voor het Centrum voor Verantwoord Spelen zeer prettig. Wij mogen onze kennis, ervaring en expertise delen in de vorm van consultancy en het verzorgen van trainingen in het kader van preventie. Ook ik, wij, leren hier elke dag weer van. We hebben daarbij samen altijd hetzelfde doel voor ogen: de recreatieve speler behouden en de (potentiële) probleemspeler beschermen.”

Blijf in gesprek met elkaar

“Daarbij gaan we pragmatisch te werk: de speler heeft ook een eigen verantwoordelijkheid en de aanbieder gaat de zorgplicht niet uit de weg. Sterker nog, ik ervaar dat ze zich hierin elke dag verder in ontwikkelen.

Helaas moeten we inmiddels concluderen dat sommige partijen lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Waar het tot een jaar geleden leek dat we grotendeels een gezamenlijk doel hadden, is dat gevoel nu verdwenen. Meningen worden te pas en te onpas gedeeld, op een manier die in mijn ogen al lang niet meer constructief is. En dat vind ik jammer. Ik weet dat de Wet Koa een bijdrage levert aan de een attractief en veilig kansspelaanbod. Dat het bijdraagt aan het beschermen van de speler. Ik geloof ook dat er best nog geschaafd kan worden aan de uitvoering van de wet, maar wil ervoor pleiten om dit samen te doen. En daarbij voorzichtigheid in acht te nemen. Besluiten nemen zonder de feiten en consequenties volledig te kennen, werkt averechts.

Tegenover elkaar gaan roepen en (juridische) bijstand in (moeten) schakelen zorgt ervoor dat we steeds verder van elkaar verwijderd raken en de gemeenschappelijke doelen vervagen. Ik distantieer me overigens van alle (ongefundeerde) uitingen die gedaan worden. Ik blijf me inzetten voor ons doel, een veilig en attractief aanbod van kansspelen, zowel offline als online.

Laten we de dialoog vooral blijven aangaan en naast elkaar gaan staan. Uiteindelijk zou het, wat mij betreft, om één ding moeten gaan: de spelers. Spelers met plezier laten spelen en de spelers die gevoelig zijn voor problematisch gedrag, zo snel en adequaat mogelijk eruit pikken en helpen. Dat kan alleen als we de aanbieder, die direct met de speler in contact staat, ondersteunen in het uitvoeren van de zorgplicht, en manieren zoeken die de speler helpen zelf het gedrag onder controle te houden.”

Recent Posts