Het auteursrecht op al het materiaal op www.centrumvoorverantwoordspelen.nl en alle subdirectories berust in principe bij Centrum voor Verantwoord Spelen, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centrum voor Verantwoord Spelen, informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook te verspreiden, kopiëren of delen.