De stichting Centrum voor Verantwoord Spelen ontvangt geen subsidie van de overheid*, en is daarom voor het nastreven van haar doelstellingen volledig afhankelijk van giften en donaties.  

Iedere bijdrage, hoe klein of groot ook, is van harte welkom! 

Donaties kunnen rechtstreeks worden overgemaakt naar ons rekeningnummer NL94 ABNA 0466 6764 41 t.n.v. Centrum voor Verantwoord Spelen te Maarssen. Stichting Centrum voor Verantwoord Spelen is ingeschreven in het handelsregister met KvK-nummer 60009349.

Donatieprotocol

Algemene voorwaarden voor donaties aan Centrum voor Verantwoord Spelen:

  • Donaties zijn schenkingen waar geen tegenprestaties tegenover staan.
  • Donaties worden vrijwillig gedaan.
  • Centrum voor Verantwoord Spelen accepteert donaties om haar omschreven doelstellingen te bereiken.
  • Donaties leiden niet tot enige vorm van eigenaarschap, betrokkenheid of invloed op de omschreven doelstellingen en gekozen strategie van Centrum voor Verantwoord Spelen.

Met behulp van uw donatie kunnen wij blijvend bijdragen aan verantwoord spelen en het bieden van laagdrempelig advies en hulp in Nederland. Dank u wel!

* De voorlopig enige financiële bijdrage vanuit de overheid: onze samenwerking met Trimbos Instituut en Resultaten Scoren t.b.v. Informatiepakket Preventie Online Kansspelverslaving, een project in opdracht van het Ministerie van V&J, en twee vervolgsubsidies van het Ministerie van V&J individueel aan CvVS. Een volledig overzicht van onze ontvangen donaties en subsidies is hier https://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/samenwerkingspartners/ online beschikbaar.