De Wet Koa – FAQ

1. Zijn online kansspelen legaal in Nederland?

Met de invoering van de Wet Koa op 1 april 2021, die op 1 oktober 2021 in werking is getreden, is het spelen en aanbieden van online kansspelen gelegaliseerd. Aanbieders moeten hiervoor wel een vergunning verkrijgen van de Kansspelautoriteit. Als speler mag je enkel spelen bij aanbieders die een dergelijke vergunning hebben verkregen. Je herkent deze aanbieders aan dit woordmerk:

2. Ben ik belastingplichtig als ik in het (online) casino iets win? En hoe zit dat bij landbased/fysieke casino’s?

Onder de Wet Koa is geregeld dat je als speler of gast van het (online) casino geen belasting hoeft af te dragen over je winsten. Dit doet de aanbieder. Voorheen was je over online winsten van €450 of hoger bij bijvoorbeeld de Toto, wel verplicht belasting af te dragen.

Let op: voor loterijen geldt ook dat de aanbieder de kansspelbelasting afdraagt, echter bij de meeste loterijen gaat dit nog wel van je gewonnen bedrag af. Je krijgt dan dus minder uitbetaald.

3. Hoeveel aanbieders hebben een vergunning gekregen op 1 oktober 2021? En hoe staat het met de overige aanbieders?

Bij de vergunningsaanvraag wordt gekeken of de aanbieder zich aan de prioriteitscriteria heeft gehouden. Dat wil zeggen: hebben zij in de afgelopen twee jaar hun aanbod niet gericht op de Nederlandse speler? Dan komen zij in aanmerking. Eind september 2021 maakte de Kansspelautoriteit bekend dat dit in eerste instantie om tien aanbieders zou gaan. De andere aanbieders zitten, zoals ze dat zeiden, op het ‘strafbankje’ en mogen pas later de markt betreden.

Dit betekent dat er in oktober negen aanbieders online zijn gekomen en dat er een aanbieder pas in 2022 de virtuele deuren opende. Na oktober 2021 zijn er reeds meerdere nieuwe vergunningen verstrekt en dit aantal zal langzaamaan steeds groter worden. Hiermee wordt het aanbod dus ook steeds diverser.

Voor alle andere aanbieders geldt dat zij per 1 oktober 2021 hun aanbod op de Nederlandse markt ingetrokken moesten hebben. Hierop wordt vanaf 1 november 2021 gehandhaafd en aanbieders die zich hier niet aan houden, zullen in de nabije toekomst geen licentie kunnen krijgen.

4. Wat betekent de Wet Kansspelen Op Afstand voor spelers?

Spelers kunnen vanaf 1 oktober 2021 legaal online spelen. Spelen bij vergunde aanbieders betekent dat een speler uit kan gaan van de betrouwbaarheid, recht heeft op ondersteuning en bemiddeling bij eventuele problemen met de aanbieder en de aanbieder maatregelen moet treffen voor verantwoord spelen. Lees meer op onze spelerspagina over de Wet Koa.

5. Wat betekent de Wet Kansspelen Op Afstand voor aanbieders?

Aanbieders hebben zich te houden aan de zorgplicht – wat zorgt voor betere vroegsignalering van mogelijke kansspelverslaving, en effectievere toeleiding naar zorg. Aanbieders die aan de vergunningsvoorwaarden van de Kansspelautoriteit voldoen krijgen een vergunning, worden legaal, en betalen ook belasting in Nederland.

Recent Posts