Sinds 1 april 2021 is de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand (Koa) ingegaan. Deze vervangt de oude Wet op de Kansspelen (WOK) uit 1964. De herziening was noodzakelijk, want het kansspellandschap ziet er inmiddels wel wat anders uit dan bijna 60 jaar geleden. Internet bestond nog niet eens, laat staan dat er sprake kon zijn van kansspelen op afstand.

Inmiddels spelen er anno 2021 naar schatting zo’n 2 miljoen Nederlanders wel eens een kansspel via internet. Vanaf 1 oktober 2021 is het mogelijk om legaal online te spelen bij een online aanbieder met een Nederlandse vergunning, tot die tijd is het nog illegaal.

Uit een onderzoek van Intraval uit 2016 zouden er toen naar schatting 8.435.000 recreatieve spelers zijn, 95.700 risicospelers en 79.000 probleemspelers. Dit betreft spelers alle typen kansspelen gecombineerd, zowel in fysieke casino’s en speelhallen als online en mobiel.