De huidige wet op de kansspelen (WOK) stamt uit 1964. Op dat moment zag het Nederlandse kansspellandschap er heel anders uit. Er was nog geen sprake van kansspelen op afstand.

De noodzaak tot herziening en regulering is hoog. Naar schatting spelen tussen de 750.000 en de 1 miljoen Nederlanders regelmatig een kansspel op internet. Er is behoefte aan een passend en attractief aanbod van kansspelen. Belangrijke doelen bij regulering zijn het creëren van een verantwoord aanbod, voorkomen van kansspelverslaving en het terugdringen van een illegaal aanbod.

Volgens de meest recente cijfers van Intraval zouden er in 2016 naar schatting 8.435.000 recreatieve spelers zijn, 95.700 risicospelers en 79.000 probleemspelers. Dit betreft alle typen kansspelen gecombineerd, zowel live/landbased als online/mobiel.