In Gesprek Met Een voormalig gokverslaafde (2)

Deel 2: Vier vragen over politiek & regulering

In de interviewserie “Een Verantwoord Gesprek Met…” praten Yvon Jansma en Rolf Slotboom van het Centrum voor Verantwoord Spelen met kopstukken uit het kansspelbeleid en de zorg.

In een driedelig gesprek laten we een voormalig gokverslaafde aan het woord over zijn ervaringen, problemen en aanbevelingen betreffende gokverslaving. Op zijn verzoek doen wij dit anoniem.

Het eerste deel betrof zijn persoonlijke ervaringen: wat waren de achtergronden van zijn problemen, hoe reageerden familie en vrienden, en wat was nu eigenlijk de aantrekkingskracht van het gokken? In dit tweede deel vier korte vragen over politieke zaken, en het legaliseringsproces geduid vanuit zijn perspectief als voormalig gokverslaafde. In het derde en laatste deel bespreken we zijn ervaringen met verslavingszorg, om uiteindelijk te komen tot aanbevelingen voor een effectiever behandeltraject.

Politici die tegen het wetsvoorstel “Kansspelen Op Afstand” zijn wijzen veelal op mogelijke toename van gokverslaving door de voorgestelde openstelling/regulering van de online markt, en willen liever behoud van de huidige situatie of zelfs een totaalverbod van gokken – ook als dat verbod praktisch gezien niet kan worden gehandhaafd. Voorstanders van regulering zeggen juist dat deze spelers nu toch allang online actief zijn, en dat regulering juist betere voorwaarden kan stellen aan online aanbieders, waardoor spelers beter kunnen worden beschermd. Hoe staat u hierin?

Bij de nu voorgestelde regulering zal een gevolg zijn dat meer mensen gaan spelen, en dus ook meer mensen te maken zullen krijgen met gokverslaving. Echter: als ze dan in de toekomst op gereguleerde sites spelen, is het in ieder geval safer dan nu het geval is. Nu moet je er maar op vertrouwen dat het goed is en gaat, maar dit is helemaal niet zeker.

De vraag bij dit alles zal zijn: waar gaan we nu precies de verantwoordelijkheid leggen van het ‘safe’ spelen – bij de sites, of bij de regering die het reguleert?

Bij online gokken, kun je de zaak zwaar besodemieteren. Bijvoorbeeld bij poker kun je gemakkelijk samenspelen door met zijn vieren of vijven aan één tafel plaats te nemen, ten koste van de overige spelers. Bij gereguleerd aanbod kan dat mogelijk nog steeds. Toch ben ik wel voor regulering, simpelweg omdat je de speler dan beter beschermt. Hopelijk gaat dit vergezeld van voldoende waarborgen voor een eerlijk spelverloop, en maatregelen ter voorkoming dat gokkers zich te veel in het spel verliezen.

“Bij de nu voorgestelde regulering zal een gevolg zijn dat meer mensen gaan spelen, en dus ook meer mensen te maken zullen krijgen met gokverslaving. Echter: als ze dan in de toekomst op gereguleerde sites spelen, is het in ieder geval safer dan nu het geval is.”

Wat is uw visie op CRUKS? (Centraal Register Uitsluiting Kans Spelen)? Helpt deze maatregel om gokverslaving te voorkomen? En zou iets als CRUKS er in uw tijd ook zijn geweest, zou dit u destijds hebben geholpen?

Daar kan ik kort over zijn: ik vind het helemaal niets. Het is bevoogdend. Als je gokverslaafd bent, zoek je toch uitwegen. Als je nergens in Nederland meer wordt toegelaten, dan rijd je desnoods wel naar Duitsland om te kunnen gokken. In ieder geval zal een systeem als dit leiden tot een stevige groei van de illegaliteit, en dat kan nooit de bedoeling zijn.

“Als je nergens in Nederland meer wordt toegelaten, dan rijd je desnoods wel naar Duitsland om te kunnen gokken.”

In het wetsvoorstel is preventie van gokverslaving een belangrijk onderwerp. Aanbieders van online kansspelen moeten verplicht geld storten in een nieuw op te richten verslavings- danwel preventiefonds. Hoe kijkt u hier tegen aan? Wat zou volgens u de beste wijze zijn waarop dit geld besteed gaat worden?

Het zou hoe dan ook naar een onafhankelijke instantie moeten gaan. Het fonds zou beheerd dienen te worden door mensen die onafhankelijk zijn, die geen voordeel hebben bij de gaming industrie, en die ervaring hebben met gokverslaving – bij voorkeur ervaringsdeskundigen op het gebied van gokken. Deze mensen moeten ook maatschappelijk betrokken zijn met het probleem gokverslaving en hieraan wat willen doen. Naast de ervaringsdeskundigheid moet de persoon zelf in het therapie circuit gezeten hebben en een goede kennis bezitten van de bijbehorende sociale kaart. Het is dan aannemelijk dat gokverslaafden de adviezen en de bemoeienis beter zullen accepteren, omdat ze weten dat jij dezelfde ervaringen en problemen hebt gehad. De strategische aanpak van het probleem moet dan geschieden in samenwerking met deze onafhankelijke instantie en de bestaande experts op het gebied van gokverslaving. Keyword van deze organisatie moet dan zijn: transparantie op elk niveau.

Sowieso vind ik de huidige 0.5% van het gross gaming revenue die is gereserveerd voor het preventiefonds aan de magere kant. Immers, dit is niet alleen om preventie en vroegsignalering te financieren, of toeleiding naar zorg beter te regelen, maar vooral ook om mensen weer op de been te helpen. Je kunt hierbij, onder voorwaarden, denken aan helpen met huurschulden etc. En dan is een grotere bijdrage gewenst. Ook hierin zou de bovenstaande onafhankelijke instantie een grote rol moeten spelen.

“Keyword van deze organisatie moet dan zijn: transparantie op elk niveau.”

Verantwoord spelen is één van de speerpunten van de nieuwe kansspelwetgeving, waarbij naast eigen verantwoordelijkheid van de speler ook nadrukkelijk een actieve zorgplicht van de aanbieder geldt. Vindt u dit terecht? Of zou de zorgplicht mogelijk zelfs nog verder mogen gaan dan nu wordt voorgesteld?

Eerst dient hierbij de vraag worden gesteld: wat ís verantwoord spelen eigenlijk? Ik denk zelf dat dit pas kan als je jezelf als speler volledig bewust bent van alle mogelijke verleidingen van gokken, als je deze verleidingen kunt weerstaan, en als je daarbij dan ook nog in staat bent om te spelen binnen vooraf vastgestelde limieten, ook als het op de avond zelf even tegenzit.

Wat betreft de rol van de aanbieder, denk ik dat dit alleen zinvol is als de actieve zorgplicht gebeurt in samenwerking met een onafhankelijk opererende organisatie, met een hoge mate van ervaringsdeskundigheid. It really is dating freeonlineserviceguide a lot better for people who have the goal of creating a family members. Anders kom je in de situatie zoals bij Holland Casino met zijn gesprekjes – en ik heb vorige keer al duidelijk aangegeven welke nadelen er volgens mij allemaal kleven aan een dergelijke werkwijze.

“Eerst dient hierbij de vraag worden gesteld: wat ís verantwoord spelen eigenlijk? Ik denk zelf dat dit pas kan als je jezelf als speler volledig bewust bent van alle mogelijke verleidingen van gokken, als je deze verleidingen kunt weerstaan, en als je daarbij dan ook nog in staat bent om te spelen binnen vooraf vastgestelde limieten, ook als het op de avond zelf even tegenzit.”

Recent Posts