Interview met Daphne Kanner, directeur Ready for Change

Het Centrum voor Verantwoord Spelen is er trots op om vanaf 1 januari 2021 samen te werken met Ready for Change, een erkende GGZ-instelling voor verslavingszorg in Regio Rotterdam.

Met deze samenwerking delen en vergroten wij samen de kennis over de preventie en behandeling van kansspelproblematiek. Een echte win-win situatie!. Op deze wijze borgen wij ook dat actuele inzichten op het gebied van verslavingspreventie en de behandeling van kansspelverslaving zijn verwerkt in de cursussen preventie kansspelproblematiek voor casino’s.

In onderstaand interview stellen we Daphne Kanner, directeur Ready for Change een aantal vragen over de visie en werkwijze van Ready for Change. 

 

Daphne, wil je jezelf eens voorstellen?

Mijn naam is Daphne Kanner. Ik ben opgeleid als gezondheidszorgpsycholoog en werkzaam als directeur van Ready for Change. Als directeur ben eindverantwoordelijk voor de inhoud en het proces. Ready for Change heeft de afgelopen jaren laten zien een serieuze en stabiele partij te zijn in de Nederlandse verslavingszorg. En dat willen wij uiteraard blijven.

 

Daphne Kanner

Kun je wat meer vertellen over Ready for Change?

Ready for Change is in 2008 opgericht door Richard van der Ende en Patricia Zegwaard.  We zijn een erkende GGZ-instelling voor verslavingszorg in Regio Rotterdam.

Onze behandelingen worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. We zijn ook lid van de Nederlandse GGZ.

Ons multidisciplinaire team behandeld mensen met verschillende verslavingen zoals alcohol, drugs, medicijnen, game- en gokverslaving of een combinatie daarvan.  Onze cliënten zijn in de leeftijd van 18 jaar tot 80 jaar.

Onze behandelingen zijn gericht op abstinentie en herstel. De behandelprogramma’s zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat professionele deskundigheid, ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact erg belangrijk zijn in herstel en het vergroten van autonomie.

Wij bieden ambulante behandeling zowel overdag als in de avonduren. Mocht er een klinische opname nodig zijn dan hebben we een samenwerkingsverband met Rodersana.

Een behandeling bij ons duurt 6 tot 9 maanden. Deze tijd is echt nodig om de verslaving te overwinnen.

We hebben gelukkig korte wachttijden en werken binnen de Treeknormen. Dit komt ook omdat we efficiënt werken en er ook sprake is van weinig bureaucratie binnen Ready for Change

Ready for Change is ook onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk: van betekenis op impactvolle momenten.

 

 

Hoe behandelen jullie mensen met een (gok)verslaving?              

Wij geloven dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Het behandelprogramma van Ready For Change is gebaseerd op een combinatie van diverse ‘evidence based’ behandelmethodieken. Daarom werken wij met verschillende methodieken zoals bijvoorbeeld het 12 stappenplan Minnesotamodel, Cognitieve gedragstherapie (CGT) , ACT, EMDR en systeemtherapie.

We hebben ook veel aandacht voor de onderliggende problematiek van onze cliënten. Daarom zeggen wij ook dat we niet aan symptoombestrijding doen.Wij bieden een eclectisch behandelprogramma met onderdelen uit de verschillende methodieken. Belangrijk is dat we onze zorg op maat en stepped care aanbieden.           

Wij volgen uiteraard de nieuwe ontwikkelingen binnen de verslavingszorg en werken volgens de richtlijnen voor de behandeling van verslaving. 

Bij verslaving is er worden er vaak gevoelens gedempt, is er sprake van verveling. We zien ook dat er eenzaamheid een rol speelt. Daarnaast er natuurlijk ook sprake van meer of minder van verslavingsgevoeligheid. Dat is een kwestie van pech hebben.De impact van verslaving is groot, ook voor de familie en naasten. Daarom noemen wij verslaving ook een familieziekte. 

Er is nog steeds een groot taboe op verslaving, Er zijn mensen die alcohol, middelen of gokken nodig hebt om te functioneren maar ook mensen die daarom juist niet meer kunnen functioneren.Belangrijk is dat mensen zelf beseffen dat ze een probleem met verslaving hebben. Daarnaast is de bereidheid om het probleem aan te pakken van een groot belang. Vaak is er heel lang sprake van ontkenning.

Wij zien de laatste tijd een toename van aanmeldingen van met name jonge mannen met gokproblemen. Zij gokken voornamelijk online. De combinatie van ADHD en gokken zien wij ook. Bij gokken is er minder sprake van lichamelijke klachten zoals bij alcohol en drugs wel het geval is.

 

 

Contactgegevens Ready for Change

Bezoekadres:
Groothandelsgebouw Ingang A,
tweede etage Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
Postadres:
Postbus 267 3000 AG Rotterdam
info@readyforchange.nl
+31 (0)88 – 732 39 42

 

 

 

 
 
 

 

Recommended Posts