Jaarverslag Centrum voor Verantwoord Spelen 2016

Als Centrum voor Verantwoord Spelen willen wij graag richting publiek, spelers, politiek, samenleving en niet in de laatste plaats ook richting onze donateurs antwoord geven op de volgende twee vragen: wat hebben we het afgelopen jaar bereikt of ondernomen, en wat willen we het komende jaar nog bereiken of ondernemen?

Bijgevoegd ons jaarverslag over het kalenderjaar 2016. Een jaar waar het Centrum voor Verantwoord Spelen met tevredenheid op terug kijkt.

Tevredenheid omdat wij het afgelopen jaar een aantal mooie projecten hebben mogen doen:

  • de responsible gaming app Bet.ter, om spelers controle en regie te geven over hun eigen gokgedrag;
  • het online spelersplatform IkBenKOA, om gokkers te informeren over de op hande zijnde wetgeving en deze ook te ondersteunen;
  • de door jongeren gemaakte voorlichtingscampagne over kansspelverslaving #Hoevergajij;
  • de SWOT-analyse over toeleiding naar zorg in Nederland;
  • de verbetering signalering (online) gokproblematiek door sociale wijkteams;
  • de afronding van het Preventieplan Kansspelen Op Afstand, i.s.m. Trimbos Instituut & Resultaten Scoren.

 

hkubeeldmerk_hvgjbet-ter3ikbenkoa-logo

 

Maar ook omdat we een constructieve en waardevolle bijdrage hebben kunnen leveren aan onze primaire doelen: preventie van kansspelverslaving, verantwoord spelen en consumentenbescherming. Tevredenheid dus vooral omdat deze doelen steeds breder lijken te worden gedragen.

Wij vinden belangrijk dat de maatschappelijk gewenste doelstellingen van preventie kansspelverslaving en verantwoord spelen een steeds hogere prioriteit krijgen, en ook steeds usa hookup directory concretere vorm krijgen. Daar is ontegenzeggelijk sprake van.

Het jaar waar ook het Kamerdebat KOA veel van onze aandacht heeft gevraagd. Het was spannend of het debat nog voor het zomerreces zou plaatsvinden. Gelukkig is dit het geval geweest, en hiermee komt Nederland een zeer belangrijke stap dichterbij regulering en modernisering van kansspelen.

In het verslag van dit jaar de volgende drie secties:

  1. Samenwerking binnen driehoek overheid, kansspelindustrie en zorg, in belang van spelers
  2. Projecten en activiteiten
  3. Aandachtspunten voor komende jaren
Recommended Posts