• “Het grootste deel van de spelers neemt recreatief deel aan kansspelen, zonder dat zij of hun omgeving daarvan problemen ondervinden.”

  (16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

 • “Feit is dat op dit moment al honderdduizenden Nederlanders deelnemen aan kansspelen op afstand en dat het zonder goede regulering niet mogelijk is deze spelers de gewenste bescherming te bieden.”

  (16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

 • “Het kansspelaanbod van de toekomstige vergunninghouders moet in het belang van de gewenste kanalisatie voldoende aantrekkelijk zijn voor de speler om hem van het illegale aanbod van kansspelen op opstand weg te houden en hem naar het legale aanbod te geleiden.”

  (16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

 • “Het achterwege laten van regulering is geen optie. Niet alleen zou dit de honderdduizenden Nederlandse spelers in de kou laten staan, maar ook zal dit tot gevolg hebben dat de lopende inbreukprocedure tegen Nederland tot een veroordeling door het Hof van Justitie van de Europese Unie leidt.”

  (16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

 • “De regering meent dat het voorliggende stelsel hiermee een weloverwogen en evenwichtig geheel vormt, waarmee de bestaande vraag naar kansspelen op afstand op de inmiddels snel volwassen wordende Nederlandse markt wordt gekanaliseerd naar een verantwoord, legaal aanbod en waarmee de Nederlandse speler wordt beschermd.”

  (16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

 • “Geen onnodige beperking van het aantal vergunningen. Dit is niet nodig om kansspelverslaving te voorkomen en ook niet wenselijk voor het toezicht en de handhaving door de kansspelautoriteit.”

  (16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)