Nulmeting 2016: Modernisering kansspelbeleid

I.o.v. het WODC van het ministerie van V&J heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL de nulmeting modernisering kansspelbeleid uitgevoerd. (Juni 2016)

tk-bijlage-modernisering-kansspelbeleid

Recent Posts