Succesvolle Eerste Expert Meeting Verantwoord Spelen

Draagvlak verantwoord spelen in Nederland verder vergroot; subsidie
Ministerie V&J voor informatiepakket preventie kansspelverslaving

Waar responsible gaming bij gaming conferenties gewoonlijk niet meer is dan slechts een klein onderdeel van het totale programma, op 12 december was in Utrecht de eerste expert meeting over slechts dat ene onderwerp: verantwoord spelen.

expert meeting verantwoord spelen 1

Directeur van Centrum voor Verantwoord Spelen Yvon Jansma had de bovenverdieping van het pand van Victas, Centrum voor Verslavingszorg omgetoverd tot een kleine maar gezellige conferentiezaal. Het programma bestond uit een plenair gedeelte met veel ruimte voor ervaringsdeskundigheid. Niet alleen praten óver verslaafden dus, zoals vaak gebeurt, maar uitgebreid het woord geven aan en leren van diegenen die de mindere kanten van het gokken hebben ervaren. Waarbij het doel continu hetzelfde was: denken in oplossingen, verbinden van partijen, focus op preventie en vroegsignalering, en vergroten van draagvlak voor verantwoord spelen bij alle betrokken stakeholders.

Niet alleen praten óver verslaafden dus, zoals vaak gebeurt, maar uitgebreid het woord geven aan en leren van diegenen die de mindere kanten van het gokken hebben ervaren.

expert meeting verantwoord spelen 2

Een kleine 50 mensen waren aanwezig in het pand op de Tolsteegsingel in Utrecht, waar zich op de benedenverdieping sinds enkele maanden het kantoor van het Centrum voor Verantwoord Spelen bevindt. Onder deze aanwezigen bevonden zich veel invloedrijke mensen vanuit de kansspelwereld die ook op conferenties van Gaming In Holland of breakfast briefings van E Gaming Review gewoonlijk acte de présence geven. Maar zeker net zo belangrijk: er was een grote afvaardiging vanuit de zorg, en ook het ministerie van V&J en de Kansspelautoriteit waren vertegenwoordigd.

Er was een grote afvaardiging vanuit de zorg, en ook het ministerie van V&J en de Kansspelautoriteit waren vertegenwoordigd.

expert meeting verantwoord spelen 3

Het plenaire gedeelte was uiterst boeiend! Het begon met een interactief gedeelte waarbij de begrippen ‘preventie’ en ‘verslaving’ werden gedefinieerd. Vervolgens vertelde voormalig televisiepresentatrice Jessica Broekhuis openhartig over haar cross-addiction, sprak voormalig heroïneverslaafde Floris Bary van Victas Cliëntenraad over het stigma van verslaafd zijn, gaf Ferry Goossens van het Trimbos Instituut uitleg over mogelijkheden op het gebied van preventie, en presenteerde Brigitte Tomassen het project “In Controle”, een ingenieus online programma om spelers de eigen regie over hun gokgedrag te laten houden.

expert meeting verantwoord spelen 4

Brigitte Tomassen presenteerde het project “In Controle”, een ingenieus online programma om spelers de eigen regie over hun gokgedrag te laten houden.

De dag werd afgesloten met een levendig plenair debat tussen experts uit kansspelbeleid en zorg, waarbij met name CRUKS (het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) de gemoederen flink bezig hield. Dit debat was een verdieping van wat voorafgaand in kleine kring aan vier dialoogtafels was besloten – brainstorms over respectievelijk online, landbased, politiek/beleid en zorg.
De middag stond geheel en al in het teken van verantwoord spelen. Dit vanuit enkele kerndoelstellingen van het Centrum voor Verantwoord Spelen: toeleiding naar zorg, motivering voor zorg, en het vervullen van een brugfunctie tussen politiek, overheid, kansspelindustrie, speler en verslavingszorg. Met daarbij de nadruk op preventie en vroegsignalering, in het belang van de speler.

De middag stond geheel en al in het teken van verantwoord spelen. Dit vanuit enkele kerndoelstellingen van het Centrum voor Verantwoord Spelen: toeleiding naar zorg, motivering voor zorg, en het vervullen van een brugfunctie tussen politiek, overheid, kansspelindustrie, speler en verslavingszorg.

De kwaliteit van discussie was hoog, met zeer veel interactie. Veel voorstellen of suggesties die op deze middag zijn besproken zullen in komende bijeenkomsten verder worden uitgewerkt. Dit bijvoorbeeld in het Platform Verantwoord Spelen dat Yvon zal gaan oprichten: een platform bestaande uit belangrijke stakeholders binnen de zorg en het kansspelbeleid, die op gezette tijden en in onderling overleg constructieve bijdragen zullen leveren om verantwoord spelen niet alleen in theorie, maar juist ook in de praktijk van alledag op een hoger niveau te tillen. Ook hier zal weer ruimschoots worden gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigheid, en van contact met diegenen om wie het allemaal gaat: de speler.

Nog op te richten is het Platform Verantwoord Spelen, bestaande uit belangrijke stakeholders binnen de zorg en het kansspelbeleid.

Vers van de pers was het mooie nieuws dat, na de eerste donatie van het Preventiefonds
Kansspelen in mei van dit jaar, zich nieuwe partijen hebben gemeld om de doelen van het
Centrum voor Verantwoord Spelen te ondersteunen. In de eerste plaats betreft dit Lottovate, het voormalige Tipp 24, waarvan directeur Peter-Paul de Goeij bekend maakte jaarlijks te gaan doneren aan het Centrum. En niet in de laatste plaats betrof dit de subsidie van €100.000 vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie, zoals de dag voor de meeting officieel werd bevestigd door Dennis van Breemen en Han Yang Nio. Een bedrag dat volgens een door het ministerie vastgestelde verdeelsleutel zal worden verdeeld over samenwerkingspartners Trimbos Instituut, Resultaten Scoren en het Centrum voor Verantwoord Spelen, met als doel: al in de pre-launch fase te komen tot een goed informatiepakket preventie online kansspelverslaving.
Een subsidie waarmee het Centrum voor Verantwoord Spelen uiterst blij is! En in combinatie met de geweldige input van de deelnemers aan de Expert Meeting, een prachtige en noodzakelijk stap verder richting verantwoord spelen in Nederland.

Vers van de pers: het mooie nieuws dat, na de eerste donatie van het Preventiefonds Kansspelen in mei van dit jaar, zich nieuwe partijen hebben gemeld om de doelen van het Centrum voor Verantwoord Spelen te ondersteunen.

Met samenwerkingspartners Trimbos Instituut en Resultaten Scoren zal al in de pre-launch fase een informatiepakket preventie online kansspelverslaving worden samengesteld. Dit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

expert meeting verantwoord spelen 5

In de nabije toekomst zal Centrum voor Verantwoord Spelen vaker meetings organiseren met een specifiek thema, waarbij altijd de relatie tussen dat thema en verantwoord spelen zal worden gelegd. Dit alles in overleg met het al genoemde Platform Verantwoord Spelen. Te denken valt hierbij aan thema’s zoals schuldhulpverlening, reclame, kwetsbare groepen, en training preventie kansspelverslaving.

Recent Posts