Doelgroep: Medewerkers van casino’s met gastcontact, leidinggevenden en managers.

Deze cursus dient uiterlijk 3 jaar na het behalen van de basiscursus preventie kansspelproblematiek te worden gevolgd en afgerond.

Vooropleidingseisen: Geen

Niveau: MBO- en/of Hbo-niveau

Lengte van de cursus:

1 dag van 10:00uur tot 17:00uur.

Locatie: Livecursus: In overleg met opdrachtgever.

Nu ook online cursus mogelijk i.v.m. Covin-19 maatregelen

Aantal deelnemers:  12 – 14 afhankelijk van locatie

Inhoud cursus:

 • Eigen houding ten aanzien kansspelproblematiek en gokverslaving.
 • Verslavingspreventiebeleid en zorgplicht
 • Actuele wet- en regelgeving
 • Typering van gasten
 • Fases van afhankelijkheid
 • Risicogroepen
 • Vroeg signalering: herkennen van signalen en interventies
 • Het relaas van een ervaringsdeskundige over zijn/haar gokverslaving.
 • Mogelijkheden voor hulp en advies voor gasten (en hun naasten) van het casino
 • Verdiepende gespreksvaardigheden voor het voeren van preventiegesprekken met gasten.
 • Model van gedragsverandering Prochaska en Diclemente
 • Aanscherpen gespreksvaardigheden en oefenen preventiegesprekken met de trainingsacteur

Doelstellingen van de vervolgcursus preventie kansspelproblematiek

 • Het vergroten en verdiepen van kennis over kansspelproblematiek.
 • Vergroten actuele kennis van regel- en wetbegeving (zorgplicht) en het preventiebeleid van het casino.
 • Optimale preventie van kansspelproblematiek en gokverslaving.
 • Kansspelproblematiek herkennen bij gasten in het casino.
 • Passend interveniëren.
 • Vergroten en verdiepen van gespreksvaardigheden
 • Adviseren van gasten over passende mogelijkheden voor hulp en advies

Werkwijze:
In deze cursus werken de trainer, de trainingsacteur (een dagdeel aanwezig) en de ervaringskundige (een uur aanwezig) samen om de doelstellingen te behalen. Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende werkvormen zoals een presentatie, debat, maken van een mindmap, toets, carrousselmodel, gesprekssimulaties, successpiraal en het werken in subgroepen.

Vrijstellingenbeleid: n.v.t.

Studiebelasting: 7 cursusuren en 3 uur voorbereiding/reflectie

Speciale voorwaarden: Voor het volgen van deze cursus is het verplicht om de basiscursus preventie kansspelproblematiek maximaal 3 jaar geleden te hebben afgerond.

Studiemateriaal: digitale reader.  Tijdens de live training wordt er ook materiaal op papier ter plekke uitgereikt.

Toetsing: De trainer beoordeeld de deelnemers op de aspecten houding, motivatie en gedrag. Op alle onderdelen dient de deelnemer minimaal een voldoende te behalen.

Kwalificatie: De vervolgcursus preventie kansspelproblematiek geeft recht op het Wettelijk Bewijsstuk Verslavingszorg van de Nederlandse GGZ.

Meer informatie over deze training:

academy@centrumvoorverantwoordspelen.nl

0648204199