Wie zijn wij?

Over ons

Met een team van professionals en ervaringsdeskundigen uit zowel de kansspelindustrie als de hulpverlening, zetten wij in op vroegsignalering en voorkomen van mogelijke problemen. Dit juist om spelers te helpen in een vroegtijdig stadium en daarmee bij te dragen aan succesvoller bijsturing. Mocht in individuele gevallen indicatie zijn van ernstige problematiek waar behandeling in de tweede lijn noodzakelijk is, dan verwijzen wij door naar huisarts en / of verslavingszorg.

HELPDESK

Op dit moment vormt dit de kern van onze activiteiten. Betreft: advies, voorlichting en hulp aan spelers of familie/naasten. Individuele hulp via chat, telefoon of face-to-face, groepshulp via forum. Laagdrempelig, anoniem en vertrouwelijk, toegankelijk en gratis!

TRAINING

Van industrie & zorgprofessionals. Herkennen & voorkomen van kansspelproblematiek.

PREVENTIE

Voorlichting over verantwoord spelen en bescherming van jeugd & kwetsbare groepen

CERTIFICERING

Keurmerk voor & controle van operators als waarborg voor verantwoord spelen

RESEARCH

Expertisecentrum Kansspelen

ADVIES

Informatievoorziening voor politiek, overheid, industrie & zorg