ZonMw van start met onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving

De Kansspelautoriteit heeft, vanuit het Verslavingspreventiefonds, ZonMw opdracht gegeven om kennis over de preventie en behandeling van kansspelproblematiek te ontwikkelen en het gebruik van deze kennis in de praktijk te stimuleren.

Hieruit komt een onderzoeksprogramma, welke dit jaar nog gaat lopen en een looptijd van drie jaar heeft. Door dit onderzoekprogramma is het mogelijk om waardevol en onafhankelijk onderzoek te doen naar kansspelverslaving en preventie daarvan.

Over ZonMw

ZonMw is een organisatie met als doel het stimuleren van gezondheidsonderzoeken en zorginnovatie binnen de gehele zorgketen. Dit gaat van fundamenteel, wetenschappelijk of sociaal-maatschappelijk onderzoek tot de uiteindelijke implementatie. Om complexe vraagstukken te kunnen beantwoorden is kennis nodig, en deze kennis moet ook in de praktijk gebracht kunnen worden.

Onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving

Vanuit de Kansspelautoriteit is er, vooral na invoering van de Wet Koa in 2021, behoefte aan nieuwe kennis over preventie en behandeling van kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek. Het gebruik van deze nieuwe kennis moet tevens gestimuleerd worden.

Het onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving heeft de volgende doelstellingen:

  • Verkrijgen van nieuwe kennis die bijdraagt aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving en gokproblematiek in den brede;
  • Versterken van de impact van kennis op de preventie- en behandelpraktijk;
  • Bevorderen van nationale en internationale samenwerking in het onderzoek naar kansspelverslaving.

In twee ronden kunnen onderzoeksprojecten die bijdragen aan deze doelstellingen worden ingediend. Er wordt een mix gemaakt van korte projecten met snelle resultaten en langerdurende projecten die kennis voor de lange termijn opleveren. Binnen de projecten zullen onderzoekers samenwerken met mensen uit de praktijk, zoals experts, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en onderwijs.

Het onderzoeksprogramma wordt gefinanceerd door het Verslavingspreventiefonds, waarin de Ksa samenwerkt met ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het voorkomen van kansspelverslaving. ZonMw is opdrachtnemer.

Wij kijken met interesse uit naar dit onderzoeksprogramma. Preventie van kansspelproblematiek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden en kennis is hierin een belangrijke factor. Heeft u ideeën voor een onderzoeksproject en kunnen wij u hierin ondersteunen? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee!

Recent Posts